Jak postupovat při autonehodě v tunelu?

aktualita

Může se to stát každému z nás. Vlastní vinou nebo cizím zaviněním se můžeme stát účastníky dopravní nehody. Pokud se taková situace stane navíc v tunelu, existují tu specifické postupy, jež je nutné dodržet. Které to jsou?

Ať už v tunelu dojde k autonehodě nebo třeba jen k poruše vozidla, pro kterou se vozidlo stalo nepojízdným, je řidič povinen neprodleně vypnout motor, popřípadě i nezávislé topení a oznámit tuto skutečnost policii nebo osobě vykonávající dohled nad provozem v tunelu. Vyžadují-li to okolnosti, je řidič oprávněn zastavovat jiná vozidla. Řidič ani přepravované osoby nesmí kouřit nebo zacházet s otevřeným ohněm a musí opustit vozidlo a soustředit se do míst k tomu určených, popřípadě opustit tunel.