O projektu

O projektu

HLAVNĚ BEZPEČNĚ je preventivní kampaň s cílem zvýšit bezpečnost silničního provozu. Jedná se o projekt zaměřený na všechny účastníky silničního provozu. Oslovíme je prostřednictvím atraktivního obsahu ve většině typů médií za pomoci vlastních webových a faceboových stránek, besed a přednášek. Projekt upozorňuje na nejčastější chyby řidičů. Usiluje o osvojení odpovědného chování a zásad ohleduplnosti vůči ostatním účastníkům provozu, představuje stěžejní bezpečnostní prvky a poskytuje rady, jak postupovat, pokud k dopravní nehodě dojde, včetně postupů první pomoci.

Cílem Hlavně bezpečně je upozornit na pochybení všech účastníků silničního provozu. Projekt cílí nejen na největší skupinu řidičů osobních automobilů, ale i na profesionální řidiče, chodce, cyklisty, seniory, děti a rodiče. Kampaň má ambice prostřednictvím většiny typů médií zasáhnout miliony obyvatel České republiky, kteří se na tuzemských komunikacích denně pohybují a měly by pravidla silničního provozu bezpodmínečně dodržovat.

Páteří kampaně bude řada přednášek a konferencí o bezpečnosti, pořádaných na školách, dětských hřištích, akcích pro veřejnost či v senior centrech. Ambasadorem této části projektu je paralympijský vítěz a hendikepovaný cyklista Jiří Ježek.

HLAVNĚ BEZPEČNĚ je projekt financovaný z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.