Dopravně psychologické vyšetření - co přesně obnáší

aktualita

Každý, kdo jednou přijde o řidičský průkaz, musí pro jeho navrácení podstoupit dopravně psychologické testy (tzv. „psychotesty pro řidiče“). Povinné jsou pro řidiče z povolání a u osob starších 65 let si je může vyžádat praktický lékař.

Jde o posouzení psychické způsobilosti řidiče k řízení motorových vozidel pomocí metod psychologické diagnostiky. Toto vyšetření může provádět pouze psycholog akreditovaný ministerstvem vnitra. Cena se může pohybovat od 1500 Kč do 4000 Kč (záleží na podmínkách konkrétního dopravního psychologa).

Vyšetření začíná úvodním rozhovorem, při kterém dá posuzovaná osoba písemný souhlas k vyšetření a potvrdí tím, že je k tomuto vyšetření zdravotně způsobilá a je seznámená s jeho průběhem, podmínkami a účelem. Pokud již v minulosti toto vyšetření absolvovala, sdělí to psychologovi.

Poté přicházejí na řadu výkonnostní testy, které zahrnují například testování soustředění, pozornost, rychlost, odolnost vůči stresu, přesnost reakcí, periferní vidění apod. Po nich následují osobnostní testy, které testují zvládání stresových situací, ovládání emocí, sebeovládání, míru agresivity apod.

Výsledky testů se posuzovaná osoba dozví ihned po ukončení vyšetření a může být:

- psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel

- psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel s podmínkou

- psychicky nezpůsobilá k řízení motorových vozidel

V případě neúspěchu lze psychotesty opakovat nejdříve po třech měsících.