Rizikové faktory v silniční dopravě

aktualita

Ať chceme nebo ne, bohužel se mezi řidiči najdou tací, kteří stále porušují dopravní předpisy a tím ohrožují sebe i své okolí. Pojďme si vyjmenovat hlavní rizikové faktory, kvůli kterým na silnicích umírají lidé.

Nepřiměřená rychlost

Překročení nejvyšší povolené rychlosti je stále ten nejčastěji páchaný dopravní přestupek. Řidiče neodradí ani to, že jim za něj mohou být připsány 2–3 trestné body. Bohužel je tento přestupek dlouhodobě příčinou mnoha dopravních nehod s následkem usmrcení.

Nedání přednosti v jízdě

Porušení příkazu dopravního značení „Dej přednost v jízdě“, nedání přednosti při přejíždění z pruhu do pruhu, nedání přednosti při odbočování vlevo, porušení příkazu dopravního značení „Stůj, dej přednost v jízdě!“, jízda na červené světlo, nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu, nezastavení na železničním přejezdu… Toho všeho se řidiči na silnicích dopouští a má to fatální následky.

Požití alkoholu nebo jiných drog

I přesto, že na rozdíl od ostatních evropských státu je v tuzemsku uzákoněná nulová tolerance alkoholu v krvi při řízení vozidla, zůstává toto téma stále velmi závažným problémem. Požití omamných prostředků značně snižuje schopnosti řidiče. Nejrizikovější jsou noční hodiny, obzvláště o víkendech.

Nepoužití zádržných systému

Poutat se, či nepoutat? Stále diskutované téma. Někteří si stojí za tím, že pás při autonehodě napáchá víc škody než užitku. Statistika ale dokazuje opak. V roce 2006 bylo riziko usmrcení neupoutaného řidiče při nehodě 12,7x vyšší než u připoutaného. To samé samozřejmě platí i u zádržných systému u dětských autosedaček.