Silnice smrti v ČR - kde byste měli jezdit se zvýšenou opatrností?

aktualita

Autoklub ÚAMK ve spolupráci se společností AF–CITYPLAN připravil mapu rizikových silnic, která bere v potaz nehody z let 2014 až 2016. Ta zobrazuje reálné riziko pro každého účastníka silničního provozu, protože dává do souvislosti počet smrtelných a vážných nehod s intenzitou dopravy na daném úseku silnice.

Mapu a další informace naleznete pod linkem zde.

 

Silnice jsou na mapě rozděleny do pěti kategorií:

1. Nízké riziko (0,00–8,29)

2. Středně nízké riziko (8,30–33,99)

3. Střední riziko (34,00–58,47)

4. Středně vysoké riziko (58,48–99,29)

5. Vysoké riziko (99,30+)

Z mapy vyplývá, že nejbezpečnější jsou dálnice, protože na nich je několikanásobně menší pravděpodobnost nehody než na silnicích I. třídy.

 

Které úseky tedy představují nejvyšší riziko?

Jako nejvíce nebezpečný byl vyhodnocen úsek silnice I/11 mezi Žamberkem, Jablonném nad Orlicí a Červenou Vodou v Pardubickém kraji. Důvodem je absence značek upozorňující na prudkou pravotočivou zatáčku ze směru z Červené Vody do Žamberka, byť z druhé strany potřebné značky umístěny jsou. Mezi další rizikové úseky dále patří silnice I/16 u Mladé Boleslavi, I/17 u Čáslavi, I/60 v Olomouckém kraji vedoucí od města Jeseník až k česko-polské hranici nebo úsek I/50 před Uherským Hradištěm. Pozor by si řidiči měli dát i na úseku silnice I/13 vedoucí od Dětřichova až k česko-polské hranici v severních Čechách, na silnici I/14 vedoucí z Náchoda do Trutnova a také na silnici I/46 v úseku vedoucího od Moravského Berouna směrem na Opavu.

 

Mezi dálnicemi je potom hodnocen jako nebezpečný úsek D7 u Chomutova.