Zdravotní obtíže řidičů seniorů

aktualita

Nejvíce řidičů – viníků dopravních nehod je ve věku do 25 let a nad 60 let. Senioři zaviní nejvíce havárií na křižovatkách, při změně směru jízdy a při vjezdu na silnici, kde mají dát přednost. To jsou typické nehody, kde selhává pohotová reakce.

Nejčastější a nejdříve postřehnutelná změna organismu vlivem rostoucího věku je kvalita zraku, tzn. pokles zrakové ostrosti, citlivost na oslnění, prodloužení doby adaptace oka při oslnění a zmenšení úhlu periferního vidění. Může tak snadno dojít k přehlédnutí předjíždějícího řidiče nebo chodce vstupujícího do vozovky.

Bohužel obvyklé nemoci stáří s sebou nesou nutnost pravidelného užívání různých léku. Senioři by proto měli dávat velkou pozornost příbalovým letákům, protože řada z nich otupuje pozornost nebo prodlužuje reakci řidiče.

Aby se včas odhalily zdravotní problémy, které mohou vést k nehodám za volantem, jsou řidiči povinni chodit na pravidelné zdravotní prohlídky. První taková prohlídka je v Česku stanovena pro řidiče nejdříve šest měsíců před dovršením 65. narozenin či v jejich den, stejné pravidlo platí pro druhou prohlídku, která je povinná o tři roky později, tedy v 68 letech věku. Poté řidiči musí chodit na pravidelnou prohlídku každé dva roky.