Vyznejte se ve skupinách a podskupinách řidičských průkazů

aktualita

V současné době (s platností od 7. 11. 2014) máme 16 skupin a podskupin řidičských oprávnění. Pojďme si jednu po druhé představit.

Skupina AM (od 15 let)

- motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h

- u dvoukolových vozidel je příslušnost omezena zdvihovým objemem válců spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 ccm a výkonem elektrického motoru do 4 kW

- u tříkolových a čtyřkolových vozidel se shodné omezení kubatury vztahuje pouze na zážehové motory a omezení výkonem 4 kW na všechny ostatní typy motorů

- u čtyřkolových vozidel je navíc příslušnost ke skupině omezena hmotností vozidla v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg

- k řízení vozidel skupiny AM opravňuje kterékoliv řidičské oprávnění s výjimkou oprávnění pro skupinu T

 

Skupina A1 (od 16 let, možná výjimka pro soutěže)

- lehké motocykly s postranním vozíkem i bez něj, o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 ccm

- tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW

- řidičské oprávnění pro skupinu A1 platí i pro čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 ccm

 

Skupina A2 (od 18 let, možná výjimka pro soutěže)

- motocykly s postranním vozíkem i bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem. Řidičské oprávnění pro skupinu A2 platí i pro vozidla skupiny A1

 

Skupina A (od 24 let, 21 let jen pro tříkolová vozidla, 20 let po dvou letech držení skupiny A2, pro nižší věk možná výjimka pro soutěže)

- motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj

- tříkolová motorová vozidla nespadající do skupiny A1 (tj. s vyšším výkonem než 15 kW)

- řidičské oprávnění pro skupinu A platí i pro vozidla skupin A2 a A1

- řidičské oprávnění pro skupinu A opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg

 

Skupina B (od 18 let)

- motorová vozidla, která nespadají do žádné ze skupin A1, A2, A a B1, s největší povolenou hmotností nepřevyšující 3,5 tuny a maximálně osmi místy k sezení mimo řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3,5 tuny (schválený pozměňovací návrh připouští rozšíření na 4,25 tuny)

- řidičské oprávnění skupiny B platí i pro vozidla skupiny A1 s automatickou převodovkou a pro vozidla skupiny B1

- řidičské oprávnění skupiny B opravňuje držitele, který dosáhl věku 21 let, i k řízení tříkolových vozidel skupiny A

 

Skupina B1 (od 17 let)

- čtyřkolová motorová vozidla nespadající do skupiny AM, jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží

- řidičské oprávnění pro skupinu B1 platí i pro tříkolová vozidla ze skupiny A1

 

Skupina B + E (od 18 let)

- jízdní soupravy z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla těžšího 750 kg, celková hmotnost jízdní soupravy může překročit 3,5 tuny. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny B

 

Skupina C1 (od 18 let)

- motorová vozidla, s výjimkou traktorů, o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3,5 tuny a nepřevyšující 7,5 tuny, s maximálně osmi místy k sezení mimo místa řidiče. K vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti do 750 kg. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny B

 

Skupina C1 + E (od 18 let)

- jízdní soupravy o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevyšující 12 tun, složené buď z motorového vozidla skupiny C1 a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg nebo z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující 3,5 tuny

- řidičské oprávnění skupiny C1 + E opravňuje i k řízení jízdních souprav spadajících do skupiny B + E. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny C1

 

Skupina C (od 21 let, 18 let s omezením nebo v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti s rozšířeným školením)

- motorová vozidla s výjimkou traktorů o maximální přípustné hmotnosti převyšující 7,5 tuny a maximálně osmi místy k sezení mimo místa řidiče

- k vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti do 750 kg

- řidičské oprávnění skupiny C opravňuje i k řízení vozidel skupiny C1. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny B

 

Skupina C + E (od 21 let, 18 let v kombinaci s průkazem zdravotní způsobilosti)

- jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní soupravu, která celá spadá pod skupinu C

- řidičské oprávnění skupiny C + E opravňuje i k řízení jízdních souprav spadajících do skupiny B + E nebo C1 + E

- řidičské oprávnění skupiny C + E ve spojení s řidičským oprávněním skupiny D platí i pro jízdní soupravy spadající do skupiny D + E. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny C

 

Skupina D1 (od 21 let)

- motorová vozidla o délce nepřesahující osm metrů s více než osmi, ale nejvíce 16 místy k sezení, kromě místa řidiče, k tomuto vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož největší povolená hmotnost nepřevyšuje 750 kg. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny B

 

Skupina D1 + E (od 21 let)

- jízdní soupravy složené z motorového vozidla spadajícího pod skupinu D1 a přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní soupravu, která celá spadá pod skupinu D1

- řidičské oprávnění skupiny D1 + E opravňuje i k řízení jízdních souprav spadajících do skupiny B + E. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny D1

 

Skupina D (od 24 let, 21 let s omezením nebo v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti s rozšířeným školením)

-  motorová vozidla nespadající do skupiny D1 s více než osmi místy k sezení, kromě místa řidiče, k tomuto vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg

- řidičské oprávnění skupiny D platí i pro vozidla skupiny D1. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny B

- řidičské oprávnění skupiny D je vyžadováno i k řízení trolejbusu, vedle oprávnění k řízení drážního vozidla

 

Skupina D + E (od 24 let, 23 let v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti)

- jízdní soupravy složené z motorového vozidla spadajícího pod skupinu D a přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní soupravu, která celá spadá pod skupinu D

- řidičské oprávnění skupiny D + E opravňuje i k řízení jízdních souprav spadajících do skupiny B + E nebo D1 + E. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny D

 

Skupina T (od 17 let)

- traktory a samojízdné pracovní stroje, a to i s přípojným vozidlem

 

Zdroje:

https://www.bezpecnecesty.cz/cz/bezpecna-jizda-v-aute/pravidla-silnicniho-provozu/skupiny-a-podskupiny-ridicskych-opravneni

http://www.zakruta.cz/skupiny-ridicskych-opravneni/