Víte, jak rychle lze maximálně jezdit v evropských zemích?

aktualita

Většina řidičů alespoň jednou za život vyjede automobilem mimo ČR. Než vyrazíte na dovolenou či na výlet za hranice, měli byste si zjistit základní zákony o silničním provozu v dané zemi, abyste se vyhnuli zbytečným pokutám a sankcím.

Dálnice (maximální povolená rychlost v ČR - 130 km/h)

Nejpomaleji se po dálnicích jezdí v Norsku, kde je nařízená maximální povolená rychlost 90 km/h. V ostatních evropských zemích je to v rozmezí mezi 100 km/h až 130 km/h. Pouze v šesti zemích je rychlost na dálnicích neomezená (Albánie, Andora, Island, Malta, Monako, Německo).

 

Města (maximální povolená rychlost v ČR – 50 km/h)

V evropských městech je maximální povolená rychlost velmi podobná. Rozmezí je od 40 km/h (Albánie, Malta) do 60 km/h.