Bodový systém v Česku a jeho zákonitosti

aktualita

Současný systém bodového hodnocení byl v ČR zaveden 1. července 2006. Slouží ke sledování opakovaného páchání přestupků nebo trestných činů a vztahuje se pouze na řidiče motorových vozidel.

Body jsou stanoveny pevně v příloze zákona. Přičítají se vždy od 2 do 7 bodů a zaznamenávají se maximálně do 12 bodů. Při více přestupcích projednaných ve společném řízení se zaznamenává počet bodů za nejzávažnější z nich. Po dosažení 12 bodů řidič dostane oznámení a výzvu k odevzdání řidičského průkazu. Řidič se může bránit tzv. námitkou a do právní moci rozhodnutí o námitkách smí řídit. Řidič smí požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po jednom roce od jeho pozbytí a musí předtím absolvovat přezkoušení v autoškole.

 

Jak můžete body smazat?

Trestné body se z karty řidiče automaticky smažou po jednom roce od jejich připsání v případě, že celý tento rok nespácháte žádný přestupek - umažou se však vždy pouze 4 body. Pro ty, kteří nechtějí čekat rok, je tu možnost navštívit speciální kurz. Ten můžete navštívit maximálně jednou za rok. Podmínkou je, že nesmíte mít více než 10 bodů a mezi těmi uloženými nesmí být žádný za 6 a více bodů. Náplň i průběh kurzu je přímo stanovena zákonem. Celý kurz trvá jeden den, z toho tři hodiny probíhá teorie, tři a půl hodiny se jezdí a půl hodiny probíhá diskuze v učebně.