Kdo smí v ČR na dálnici? Pravidla provozu

aktualita

Na dálnici je dle zákona dovolen provoz pouze motorovým vozidlům a jízdním soupravám, jejichž nejvyšší dovolená rychlost není nižší než 80 km/h. Které jsou další limity?

V úseku dálnice, která prochází obcí, je dovolen i provoz motorových vozidel a jízdních souprav pro veřejnou hromadnou dopravu, jejichž nejvyšší dovolená rychlost není nižší než 65 km/h. Tato pravidla neplatí pro vozidla správce komunikace oprávněně užitá při její správě a údržbě.

Řidič smí na dálnici vjíždět a z dálnice vyjíždět jen na místech k tomu určených. Naopak zakázáno je řidiči na dálnici zastavení a stání jinde než na parkovištích. Při nouzovém stání musí vozidlo stát na krajnici a jen když to není možné, tak ve vozovce. Takové vozidlo musí vždy řidič označit jako překážku provozu výstražným trojúhelníkem.

Pokud vozidlo z jakéhokoliv důvodu na rovině nemůže dosáhnout minimální rychlosti 80 km/h, musí dálnici opustit na nejbližším výjezdu. Vlečení vozidla je na dálnici dovoleno pouze, pokud je to nutné k jeho odstranění z dálnice a smí být vlečeno jen k nejbližšímu výjezdu.