Senioři a řízení auta - jak často musí chodit na pravidelné lékařské prohlídky?

aktualita

Každým rokem je odebráno několik řidičských průkazů „pouze“ za to, že u sebe řidič-senior nemá potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře.

Ne že by toto nařízení čeští řidiči snad neakceptovali, ale i když neznalost neomlouvá, tato povinnost nepatří k mediálně vděčným tématům. Jak to tedy ve skutečnosti je?

Senioři musí absolvovat první povinnou zdravotní prohlídku ve věku 65 let. Další v 68 letech a poté každé dva roky. Lékař vystaví řidiči potvrzení o zdravotní způsobilosti a schopnosti řídit. Toto potvrzení je řidič–senior povinen mít při sobě spolu s platným řidičským průkazem a malým technickým průkazem motorového vozidla při každé jízdě.