Nejčastěji páchané dopravní přestupky

aktualita

Dopravní přestupku se někdy dopustila asi většina z nás. Někdo omylem, někdo třeba i bohužel záměrně a opakovaně. V minulosti za ně řidiči dostávali jen pokuty, ale to se od roku 2006 změnilo, kdy byl zaveden tzv. bodový systém.

Počet trestných bodů je za každý přestupek pevně stanoven zákonem. Po zisku 12 bodů je řidič vyzván k odevzdání řidičského průkazu. Bodový systém odhaluje nejčastější přestupky řidičů a obecně se dá říci, že přestupky páchají více muži než ženy. V roce 2017 bylo evidováno celkem 380 017 přestupků a trestných činů, z nichž „pouze“ 20,16 % způsobily ženy.

 

10 nejčastějších prohřešků řidičů v roce 2017 bylo následujících:

 

1. Překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci o 5–20 km/h - 2 body

- 124 949 přestupků (35 %)

2. Nepřipoutání se bezpečnostním pásem nebo nepoužití ochranné přilby - 3 body

- 68 434 přestupků (19 %)

3. Používání telefonu nebo jiného záznamového zařízení za jízdy - 2 body

- 49 936 přestupků (14 %)

4. Překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci o více než 20 km/h - 3 body

- 34 451 přestupků (10 %)

5. Překročení nejvyšší povolené rychlosti mimo obec o 10–30 km/h - 2 body

- 32 400 přestupků (9 %)

6. Nedání přednosti v jízdě - 4 body

- 13 543 bodů (4 %)

7. Překročení nejvyšší povolené rychlosti mimo obec o více než 30 km/h - 3 body

- 9 513 přestupků (3 %)

8. Nezastavení vozu na signál nebo na povel „Stůj!“ - 5 bodů

- 7 634 přestupků (2 %)

9. Řízení pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky - 7 bodů

- 6 294 přestupků (2 %)

10. Ohrožení pod vlivem návykové látky - 7 bodů

- 6 107 přestupků (2 %)