Zdrojem stresu je i pracovní prostředí

aktualita

Kabiny moderních nákladních vozidel si mnohdy nezadají s luxusním vybavením domácnosti. Přesto je to pracovní prostředí, ve kterém řidiče provázejí vibrace a hluk s poměrně vysokou intenzitou a frekvencí, a to opět po dlouhou dobu pracovní směny.

Zároveň se profesionální řidič musí vyrovnat s jednotvárným působením podnětů, s nepravidelným režimem práce a odpočinku během své práce i s nepravidelností směny, služeb, spánku a volného času. Dalším zátěžovým faktorem jsou také extrémní teploty, především horko v letních měsících.

Únava jako zdroj nehod
Hlavními faktory dopravních nehod zejména u řidičů nákladních automobilů je, i přes nutnost povinného dodržování přestávek a nařízeného odpočinku, únava a s ní spojené nebezpečí mikrospánku, a také nepozornost pramenící pravděpodobně z monotónní činnosti při dlouhých jízdách.

Zdravotní rizika
Zcela klíčovou kapitolou pro profesionální řidiče jsou pak zdravotní rizika. Podle zahraničních studií hrozí u řidičů autobusů, nákladních automobilů i vozidel taxislužby ve vysoké míře riziko onemocnění srdečními chorobami. Vědci tuto skutečnost vysvětlují nepříznivými faktory týkajícími se životního stylu i sociálními faktory, které do velké míry vycházejí z pracovního prostředí. Řidiče z povolání často také trápí bolesti páteře, hlavně krční a běžné jsou i zažívací potíže.