Při jízdě předvídejte

aktualita

Předvídavý způsob jízdy znamená, že se řidič plně koncentruje na to, co se děje v dopravní situaci, ve které se právě pohybuje a předpokládá další vývoj této situace a dokáže do určité míry předvídat, co nastane. Základním kamenem takového způsobu jízdy je vnímání. Zrakovým vnímáním získává řidič informace o dopravní situaci i o situaci vlastního vozidla. Zrakem tak přijímá většinu podnětů. Pro bezpečnou jízdu je pak důležité nejen dobře vidět, ale hlavně správně pochopit to, co vidíme.

Rychlost zrakového vjemu může být ovlivněna řadou okolností – stupněm pozornosti, pamětí a zkušeností, rozsahem zorného pole, zdravotním stavem, únavou nebo alkoholem a návykovými látkami. Pro zachování dobrého vnímání i při delších jízdách je důležité dbát na optimální polohu sezení, jízdu prokládat přestávkami a přestávky vyplnit vhodnou činností, která snižuje únavu za volantem – fyzická aktivita na čerstvém vzduchu, lehké občerstvení apod. Přestávky v jízdě jsou velmi důležité. Například po čtyřech hodinách nepřetržité jízdy řidič reaguje jen s poloviční rychlostí než na začátku své cesty.

Dodržujte dopravní předpisy
Jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod je rychlá jízda. Nepřekračujte proto nejvyšší dovolenou rychlost. Za zhoršených podmínek (snížená viditelnost, déšť, mlha, sněžení, náledí) snižte rychlost jízdy pod hodnoty povoleného maxima tak, abyste byli schopni vždy včas a bezpečně zastavit vozidlo.

Vždy také dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi vozidly
Obecně je možné za bezpečnou vzdálenost považovat rozestup odpovídající minimálně 2 vteřinám mezi přídí vašeho vozu a zádí vozu jedoucího před vámi. Přidejte jednu vteřinu v případě jakéhokoli zhoršení ideálních podmínek. Jezděte vždy jen tak rychle, abyste se nedostali vy ani vámi řízené vozidlo až k limitu svých nebo fyzikálních možností. Nejezděte rychle v případech, kdy nemáte dostatečný rozhled a už vůbec ne pokud například do zatáčky, nevidíte a nevíte co, se děje v ní a za ní.Jezděte „čitelně“ a dávejte včas na vědomí ostatním účastníkům silničního provozu své úmysly, například použitím směrových světel.

Nikdy neřiďte pod vlivem alkoholu nebo drog. Alkohol zpomaluje reakční dobu, zhoršuje rozlišovací a rozpoznávací schopnosti a ovlivňuje především rozhodování a odhad vzdálenosti i rychlosti ostatních vozidel.

Každou cestu si předem dobře naplánujte. A při plánování jízdy počítejte s dostatečnou časovou rezervou. V tomto okamžiku totiž platí ono okřídlené “Pospíchej pomalu“.