Jezděte tak, jak chcete, aby jezdili ostatní okolo vás

aktualita

Řízení motorových vozidel se ve stále sílícím provozu stává čím dál tím náročnější činností. Většina zvýšených nároků a plná odpovědnost je přitom kladena právě na řidiče. Přitom právě lidský faktor má na vznik dopravních nehod největší vliv.

Ze všech nejrůznějších možností, jak zvyšovat bezpečnost silničního provozu je tou nejjednodušší a pro každého snadno dostupnou cestou začít sám u sebe. Zvýšení bezpečnosti silničního provozu je totiž možné zajistit především změnou našeho chování za volantem. Všichni totiž máme na vzniku nebezpečných situací svůj větší či menší podíl. Pokud se naučíme v provozu správně pohybovat, a budeme tuto dovednost dále rozvíjet, dojde ke značnému snížení možných rizik a také ke zlepšení našeho vnímání vznikajících situací. Následkem toho můžeme očekávat výrazné snížení počtu dopravních nehod, usmrcených i hmotných škod. A navíc na tom můžeme začít pracovat okamžitě.

Kontrolujte vozidlo

Může se to zdát překvapivé, ale bezpečnou jízdu začíná každý řidič ještě před nástupem do vozidla. Vozidlo je před vyjetím třeba zkontrolovat z hlediska funkčnosti jeho osvětlení, pneumatik, které tvoří jediný styčný bod mezi vozovkou a vozidlem, ale i dalších prvků. Zejména brzd, výhledu z vozidla apod. Po usednutí za volant je potřeba se vždy připoutat bezpečnostním pásem a použít jej musí i všichni spolucestující.