Bezpečnostní prvky ve vozidle

aktualita

Bezpečnostní prvky v automobilech dělíme na tyto druhy – pasivní prvky (v okamžiku nehody), prvky záchrany (po nehodě) a aktivní prvky (před nehodou).

Pasivní prvky a prvky záchrany

Pasivní bezpečnostní prvky v motorových vozidlech jsou ty prvky, které zmírňují následky dopravní nehody. Své podstaty tedy dosáhnou až v okamžiku dopravní nehody. Patří tam zádržné systémy pro cestující, deformační zóny vozidla, tuhá konstrukce kabiny vozu či designové a technické prvky uvnitř prostoru pro cestující.

Prvky záchrany zajišťují bezpečnost posádky a její snadné vyproštění po nehodě. Do této kategorie můžeme zařadit systém zabraňující úniku paliva při převrácení vozu, dostupnost akumulátoru či zámky dveří.

 

Aktivní prvky

Aktivními bezpečnostními prvky vozidel se rozumí ty prvky, které mají význam před nehodou a pomáhají řidiči předejít dopravní nehodě. Patří mezi ně elektronické antiblokovací, protiskluzové, stabilizační a asistenční systémy, bezvadná funkce brzdového systému, kvalitní pneumatiky, pohodlná poloha sedadla řidiče, funkční a správně nastavená klimatizace, osvětlení vozu, přesné řízení a další.